Tinglysningsafgift

At foretage opslag i tingbogen er gratis. Men du skal betale tinglysningsafgift, når du skal tinglyse et dokument. Denne afgift afhænger af, hvad du skal tinglyse, og hvor stor en værdi det drejer sig om.

Hvad er tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften er en afgift, der skal betales til statskassen i forbindelse med tinglysning – hvilket bl.a. sker ved overdragelse af fast ejendom.

Tinglysningsafgiften består af to dele: Et fast registreringsgebyr på 1.660 kr., samt en variabel værdiafgift, der afhænger af hvilken ejendom, og hvilken type handel der er tale om.
Det er muligt at foretage en vejledende beregning på http://www.domstol.dk/selvbetjening/beregndinafgift/Pages/default.aspx

Afgiftsberegning ved enfamilieshuse (herunder flerfamilieshuse, ejerlejligheder og fritidshuse)

Ved køb af enfamilieshuse tages der normalt ikke hensyn til den offentlige ejendomsvurdering. Hovedreglen er, at der skal betales afgift på 0,6% af købesummen oprundet til nærmeste 100 samt 1.660 kr. i registreringsgebyr. Hvis huset er købt for 1 mio. kr. beregnes afgiften således:

Eksempel 1:
Registreringsgebyr:                              1.660 kr.
Værdiafgift: (0,6 % af 1 mio.)              6.000 kr.
I alt                                                             7.660 kr.

Afgiftsberegning hvis købet ikke er sket i fri handel

Hvis købet ikke er sket i fri handel, hvilket typisk vil være når handlen er sket inden for familien. Tinglysningsafgiften beregnes af den offentlige vurdering minus 15%, hvis købesummen er mindre af dette beløb. Ellers sker beregningen ud fra købesummen. Der betales også 1.660 kr. i registreringsgebyr. Hvis huset er til købt for 1 mio. kr. mens den offentlige ejendomsvurdering er 1,5 mio. kr. beregnes afgiften således:

Eksempel 2:

Registreringsgebyr:                                                                            1.660 kr.
Værdiafgift: (0,6% af  85% af 1,5 mio. – oprundet til 100)      7.700 kr.
I alt                                                                                                           9.360 kr.

Afgiftsberegning ved andre typer handel

Der skal betales afgift af det højeste beløb af hhv. købesummen og ejendomsvurderingen + 0,6 % samt 1.660 kr. i registreringsgebyr, som i eksempel 1.

Betaling af tinglysningsafgift

Hvis ejendommen er beliggende vest for Storebælt, er det normalt, at betalingen af tinglysningsafgiften deles mellem køber og sælger.

Læs også miniguiden til boligkøb her

Hvis ejendommen er beliggende øst for Storebælt, er det oftest køber, der betaler tinglysningsafgiften.

Hvis der allerede er pantebreve i ejendommen

Ved tinglysning af et pantebrev beregnes afgift på 1,5% af lånets hovedstol, samt 1.660 kr. i fast registreringsgebyr.

Hvis sælger har tinglyst et pantebrev i ejendommen til sikkerhed for et lån, som skal indfries i forbindelse med handlen, er det muligt, at den afgift, der er betalt på lånet, under visse betingelser kan ”overføres” til købers nye lån, når visse betingelser er opfyldt – en såkaldt stempel refusion. Dette medfører en besparelse hos køber.

Lån tinglyst før 1. juli 2007

Det er lånets restgæld, der ligges til grund for beregningen.

Lån tinglyst efter 1. juli 2007

Det er lånets hovedstol (altså det beløb, der oprindelig blev lånt), der ligges til grund for beregningen. Det er mest fordelagtigt for køber, at pantebrevet er tinglyst efter 1. juli 2007, da køber herefter kun skal betale tinglysningsafgift på 1,5 % af forskellen mellem sælgers gamle lån, og købers nye lån.

Din boligadvokat kan, i samarbejde med banken, hjælpe dig med at opnå stempelrefusion.