Forældrekøb af lejlighed

Et forældrekøb er, når forældre for eksempel køber en lejlighed, som de så lejer ud til deres barn, typisk når barnet skal studere. Modellen benyttes også, når man lejer en lejlighed eller et hus ud til andre familiemedlemmer eller til fremmede. Herudover benyttes modellen også, når de voksne børn køber en lejlighed eller et hus, som de lejer ud til deres forældre, hvilket i daglig tale kaldes for ”omvendt forældrekøb”.

Et barn, som lejer en lejlighed af sine forældre er stillet helt som alle andre, som bor til leje. Man skal derfor udarbejde en lejekontrakt. Der er en standardformular til en lejekontrakt, som skal bruges. Det vil være en god ide at få en boligadvokat til at hjælpe dig med lejekontrakten, så alt er som det skal være. Som følge af, at barnet er stillet som alle andre, der bor til leje, så får det også de samme rettigheder. Barnet vil derfor have mulighed for at opnå boligsikring. Et krav for at kunne få boligsikring er, at der er en lejekontrakt.

Med hensyn til huslejen, så er det vigtigt, at I fastsætter et realistisk beløb i forhold til markedslejen. Skulle I have fastsat lejen for lavt i henhold til markedslejen, så kan det give jer problemer med Skat, da de derved kan tro, at I forsøger at unddrage en skattebetaling. Hvis I derimod har fastsat lejen for høj, så kan det i stedet give problemer med Huslejenævnet, hvis opgave er at beskytte lejerne. Herudover kan det give problemer i forhold til boligsikring, fordi den i så fald bliver udbetalt på baggrund af en for høj fastsat leje. Vores boligadvokater er altid parate til at hjælpe jer med rådgivning i forbindelse med forældrekøb.