Boligens Energimærke

EnergimærkningDet er som udgangspunkt alle nyopførte bygninger over 60 m2, der skal energimærkes. Nogle bygninger er imidlertid undtaget fx carporte, garager m.v. Bygninger på samme ejendom kan samles i samme energirapport, men de skal have hver deres energimærkning. Boligens energimærkning skal annonceres eller udleveres til køber i forbindelse med salg. Det er sælgers ansvar at indhente energimærkningen.

Energimærket består af to ting. Dels består det af en vurdering, som viser størrelsen af boligens energiudgifter – hertil fx olie, fjernvarme, gas, vand og el. Den giver dermed en identifikation for boligens el- og varmeforbrug. Derudover består energimærkningen også af en række besparelsesforslag, der kan svare sig at få foretaget ved boligen. Disse besparelsesforslag indeholder også en oversigt over, hvor meget du kan reducere dine energiudgifter med, såfremt forbedringerne foretages.

Hvor længe gælder et energimærke?

Energimærkninger er som hovedregel gyldige i 10 år. Såfremt energimærket indeholder besparelsesforslag med en tilbagebetalingstid på mindre end 10 år, og udgør mere end 5 % af det samlede energiforbrug, så er energimærkningen kun gyldig i 7 år. Dermed kan energimærkningen genbruges, hvis ejendommen videresælges indenfor henholdsvis en 7- eller 10-årig periode. Såfremt energimærkningen er fra før 1. september 2011, gælder der andre gyldighedsfrister.

Hvis du foretager ændringer, der væsentligt påvirker din ejendoms energiforbrug, kan den tidligere indhentede energimærkning ikke bruges, selvom den endnu ikke har overskredet tidsfristen.

Det er en sagkyndig, der foretager energimærkningen af boligen. Energistyrelsen foretager stikprøvekontroller af energimærkningerne. Energistyrelsen kan sanktionere ved overtrædelser, og de offentliggør navnene på de firmaer, som har fået påtaler på grund af fejl og mangler ved deres energimærkninger.