Familieoverdragelse af bolig

Det er ved skattevæsenet accepteret, at du sælger en fast ejendom til dine arvinger eller disses nære pårørende. Men for at du kan gøre dette uden at udløse en gaveafgift, så er der den såkaldte 15 %’s regel. Det vil sige, at den pris, du sælger ejendommen for, ikke må være lavere end den nyeste kontante ejendomsvurdering minus 15 procent.

Et eksempel herpå er, at en far ønsker at sælge sin ejerlejlighed til sin voksne datter. Ejerlejligheden er ved den seneste offentlige vurdering fastsat til 2 mio. kr. Faderen vil derfor kunne sælge ejerlejligheden til datteren for 1.700.000 kr. uden at det vil udløse en gaveafgift, fordi han derved har overholdt 15 %’s reglen.

Hvis faderen derimod ønsker at overdrage ejerlejligheden som en foræring, så bør han udarbejde et anfordringsgældsbrev. I forbindelse med for eksempel familielån og større gaver er anfordringsgældsbreve ofte anvendt. Ved at benytte et anfordringsgældsbrev, kan det lånte beløb på et hvilket som helst tidspunkt kræves tilbagebetalt af långiver. Hvis man ønsker at give større gaver, skal man være opmærksom på Skat, da der er et bundbeløb, man kan give uden afgift. Man kan give et årligt beløb på 60.700 kr. (satsen i 2015) afgiftsfrit mellem forældre og børn.

Man kan vælge at gøre det hvert år ved at afskrive på gældsbrevet, så gældsbrevet på den måde med tiden bliver indløst. Vælger man et enkelt år at give en gave på 60.700 kr., så bør man skrive ind i anfordringsgældsbrevet, at der er tale om et enkeltstående beløb. Både moderen og faderen kan hver især give 60.700 kr. til deres barn, hvorefter de i alt kan give 121.400 kr. om året til deres barn.

Hvis der er tale om en familieoverdragelse hvor sælgeren er et dødsbo kan det være en god idé, at kontakte en professionel bobestyrer. Du kan også læse mere her.