Samejeoverenskomst

Samejeoverenskomst ejendom og boligEjer man en ejendom sammen med en eller flere andre, kan man med fordel oprette en samejeoverenskomst. I denne træffer man på forhånd aftaler om forskellige forhold, der under ejerskabet kan give anledning til konflikter. Selvom det måske virker helt utænkeligt, at uenigheder skulle opstå i fremtiden, er det altid en god idé at være på forkant og have en klar aftale, hvis man en dag kommer til at stå i en situation, hvor man ikke kan nå til enighed.

Hvad aftaler man i en samejeoverenskomst?

I samejeoverenskomster vedrørende fast ejendom regulerer man derfor forhold, der ofte kan give anledning til uoverensstemmelser mellem parterne – både under ejerskabets beståen og i forbindelse med dets opløsning og eventuelt deraf følgende salg af ejendommen. Typisk omfatter overenskomsten bl.a. forhold vedr. ejendommens brug og dens løbende vedligehold, regulerer økonomiske spørgsmål mellem parterne i forbindelse med udgifter til ejendommen, hvad der skal ske hvis den ene ikke længere ønsker at eje sin del, og hvem der har ret til at blive boende hvis samejet går i opløsning.

Hvad sker der hvis man ikke har en samejeoverenskomst?

Har man ikke på forhånd truffet en aftale, og kan man ikke nå til enighed om et eller flere forhold, må samejet i sidste ende opløses. I yderste konsekvens kan dette medføre, at ejendommen skal sælges på en tvangsauktionslignende auktion, der ikke blot i sig selv fordyrer salgsprocessen men også medfører en betydelig risiko for salg med et tab.

Ugifte samlevende

Der er mange ugifte par, der køber bolig sammen, og i denne situation bør man ikke blot overveje at oprette en samejeoverenskomst, men ligeledes et samlevertestamente. Et sådant testamente er relevant, da der i tilfælde af dødsfald ikke gælder de samme arveregler mellem ugifte samlevende som mellem ægtefæller. Således arver ægtefæller automatisk hinanden, men det gør ugifte par ikke. Uden et testamente, vil arven efter en ugift person i første række gå til dennes børn og i anden række til dennes forældre. Der er således under ingen omstændigheder arveret for den ugifte samlevendes samlever uden en særskilt aftale herom; ønsker man som ugift at lade sin samlever arve efter sig, nedfælder man det i et udvidet samlevertestamente. Boligkøb er en stor investering for de fleste, og uden et samlevertestamente kan den efterlevende part i forholdet risikere, ikke at have mulighed for at blive boende i den fælles bolig.

Her kan du læse mere om relaterede juridiske emner:

Ægtepagter

Privat skifte

bobestyrer 

Privat skifte af dødsbo