Sælgers ansvar ved boligsalg

Sælger bærer som udgangspunkt ansvaret for mangler ved ejendommen, som er skjulte på handelstidspunktet. Du kan dog som sælger minimere dit ansvar over for køber, hvis du gør som foreskrevet i Huseftersynsordningen.

Huseftersynsordningen foreskriver, at der skal udarbejdes en tilstands- og elinstallationsrapport, og derefter indhentes tilbud på mulige ejerskifteforsikringer. Sælger skal tilbyde at betale halvdelen af den billigste ejerskifteforsikringspræmie, og derefter tydeliggøre over for køber, at forsikringen betyder, at du som sælger slipper for mangelsansvar. Ansvarsfraskrivelsen efter Huseftersynsordningen omfatter generelle mangler ved bygningen, bygningens el-, ventilations-, varme-, og sanitetsinstallationer. Sælger kan ikke ved hjælp af Huseftersynsordningen fraskrive sig ansvar for mangler på selve grunden, forhold der strider mod en servitut eller offentretlige forskrifter. Derudover er sælgeren ansvarlig for skader opstået fra tilstandsrapportens udfærdigelse til overtagelsesdagen, sælgers garantier over for køberen og ved sælgers svig.

Forældelse af mangelskrav og ansvarsfraskrivelser

Sælgers ansvar over for fejl og mangler forældes efter 3 år. Dette tidspunkt løber imidlertid først fra det tidspunkt, hvor køber blev klar over eller burde blive klar over, at han havde et krav. Dertil gælder en absolut forældelsesfrist på 10 år, hvorefter sælger ikke kan blive mødt med mangelsindsigelser med mindre det fx handler om forurening. Køberen skal huske at reklamere inden rimelig tid, hvis han vil gøre sælgeren ansvarlig for de fundne mangler.

Sælger kan tillige foretage ansvarsfraskrivelser over for køber. Disse er alene gældende, hvis de er konkrete. Generelle ansvarsfraskrivelser vil derfor som udgangspunkt ikke kunne gøre sælger ansvarsfri.

Det anbefales, at du søger professionel hjælp fx i form af en boligadvokat, hvis du finder ikke ubetydelige fejl eller mangler på jeres ejendom. På denne måde kender du din retsstilling, og du ved, om der er basis for at rejse et erstatningskrav eller lignende. Hvis der er tegnet ejerskifteforsikring bør du først underrette forsikringsselskabet for at afklare, om de dækker skaden.